ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนประชาสามัคคี
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2514
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2559
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2531