ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดนางคุ่ม
อาคารเรียน
004
ปีที่สร้าง 2507
อาคารเรียน
004
ปีที่สร้าง 2512
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2536
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2517
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2518
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2523
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2536
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2553
สนามเด็กเล่น
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 0
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 0
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2529
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2537
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2520
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2540