ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
อาคารเรียน
008
ปีที่สร้าง 2517
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2558
อาคารเรียน
สปช. 105/29 2 ชั้น 5 ห้อง ล่าง 1 บน 4
ปีที่สร้าง 2561
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2555
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2559
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2547
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2558
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2561
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2539
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2537
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2551