ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดหนองบัว
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2529
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2549
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2555
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2553
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2534
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2539