ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2519
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2526
อาคารเรียน
สปช. 105/29 2 ชั้น 8 ห้อง ล่าง 4 บน 4
ปีที่สร้าง 2562
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.204/26
ปีที่สร้าง 2530
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2561
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2553
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2532
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2561
สนามเด็กเล่น
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2561
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2551
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2559
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2537