ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดดอนพุดซา
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2518
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2522
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2546
อาคารเรียน
สปช.104/26
ปีที่สร้าง 2540
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2522
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2542
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2560
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2560
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2539
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2560
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2556
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2560
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2560
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1/42
ปีที่สร้าง 2560