ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านศรีเมืองชุม
อาคารเรียน
สามัญ
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
สามัญ
ปีที่สร้าง 2524
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สามัญ/336
ปีที่สร้าง 2523
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2522
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2518
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2523
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2552
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2544
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2525
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2537
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2538
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2542
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2532