ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม
อาคารเรียน
สปช.104/26
ปีที่สร้าง 2526
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2529
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2535
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2530
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2538
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2559
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2536
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2552
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2530
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2535