ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านแฮะ
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2523
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2527
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2524
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2560
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2523
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2551
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2530
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2553
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2530