ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน)
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2513
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2523
อาคารเรียน
008
ปีที่สร้าง 2510
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2526
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2527
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2514
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2562
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2513
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2525
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2559
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2535
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2535
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2545
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2550
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2562
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2562
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2546