ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2499
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2514
อาคารเรียน
004
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
004
ปีที่สร้าง 2525
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2539
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2515
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2529
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2551
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2528
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2522
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2552
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2559
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2530
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2542
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2559
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2551
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2555