ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านพน
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2515
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2529
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2536
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2551
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2528
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2539
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2536
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2545
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2544
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2530
ถังเก็บน้ำ
ถังน้ำใต้ดิน
ปีที่สร้าง 2522
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2525