ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2513
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2514
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2518
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2535
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2555
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2547
บ้านพักครู
สปช.303/28
ปีที่สร้าง 2537
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2559
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2530
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2532
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2537
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2538
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2553
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2559
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2538
เรือนเพาะชำ
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2556
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2523
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2536
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2542
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2533
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2534
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2536
รั้ว
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2551
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2552