ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2512
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2533
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2516
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2523
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2533
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2552
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2558
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2554
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2549
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2556
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2538
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2555