ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดคลองคูณ
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2536
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2550
อาคารเรียน
อาคารอนุบาล
ปีที่สร้าง 2553
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2556
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2552
ส้วม
สปช.603/29
ปีที่สร้าง 2560
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2556
สนามเด็กเล่น
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2555
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2555
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2559
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2562
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2555
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2558
รั้ว
รั้วลวดหนาม
ปีที่สร้าง 2558