ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านวังอ้อ
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2517
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2538
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2538
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2529
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2532
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2545
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2550