ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านทุ่งทอง
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2518
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2531
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2539
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2560
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2522
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2554
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2545
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2533
สนามกีฬา
สนามตะกร้อ
ปีที่สร้าง 2543
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2545
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2558
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2556