ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2524
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2540
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารหอประชุม 100/27
ปีที่สร้าง 2544
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2522
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2524
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2525
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2559
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2532
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 0
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 0
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 0
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 0
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 0
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2525
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2525
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2525
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 0
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2525