ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านกรุงกรัก
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2552
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2524
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2553
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2554
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2533
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2545
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2550