ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดคุยม่วง
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2525
อาคารเรียน
สปช.104/26
ปีที่สร้าง 2530
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2531
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2526
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2532
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2556
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2560
เรือนเพาะชำ
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2549
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2536
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2549
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2550