ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2509
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2532
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2535
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2527
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.204/26
ปีที่สร้าง 2559
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2516
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2520
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2540
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2541
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2562
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2562
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2537
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2561
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2526
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2536
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2556