ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองคล้า
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2526
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2528
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2528
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 0
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2549
เรือนเพาะชำ
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 0
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 0
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 0