ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านดาดอุดม
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2524
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2522
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2542
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2528
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2543
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2558
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2528
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2547
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2539
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2540