ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2558
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2560
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2528
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สามัญ/336
ปีที่สร้าง 2524
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2538
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2519
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2536
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2535
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2540
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2540
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2543