ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2524
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2525
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2521
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2522
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2522
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2539
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2557
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2539
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2528
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2553
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554