ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านคลองดู่
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2518
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2540
อาคารเรียน
พิเศษ 1 ชั้น
ปีที่สร้าง 2556
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2559
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2526
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2554
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2521
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2554
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2555
บ้านพักภารโรง
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2542
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2524
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2547
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2550
เรือนเพาะชำ
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2544
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2545
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2543
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2543
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2528
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2524
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2542
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2537
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2552
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2555
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2555