ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านสันติธรรม
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2519
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2523
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2524
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2559
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2542
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2529
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2526
ถังเก็บน้ำ
ถังน้ำใต้ดิน
ปีที่สร้าง 2535
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2527
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2517