ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านวังขาม
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2503
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2523
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2543
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 0
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2523
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2539
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2543
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 0
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2555
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2558
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 0
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2557
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2552
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2552
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2533
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2536