ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหัวโตก
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2522
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2533
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2540
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2525
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2543
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2540
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2546
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2556