ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้าน กม.30
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2546
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2542
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2522
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.206/26
ปีที่สร้าง 2535
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2547
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2547
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2531
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2524
บ่อน้ำตื้น
อื่น ๆ
ปีที่สร้าง 2542
บ่อน้ำตื้น
อื่น ๆ
ปีที่สร้าง 2547
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2547
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2545
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2542
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2538
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2549