ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านลำตาเณร
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2524
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2528
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2531
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2533
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2524
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2560
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2557
รั้ว
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2557
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2558