ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2508
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2512
อาคารเรียน
017 ก
ปีที่สร้าง 2526
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2551
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2560
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2513
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.206/26
ปีที่สร้าง 2535
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2555
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2529
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2547
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2510