ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนเมืองศรีเทพ
อาคารเรียน
108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ
ปีที่สร้าง 2533
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2536
อาคารเรียน
106ต
ปีที่สร้าง 2522
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารหอประชุม 100/27
ปีที่สร้าง 2535
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
ปีที่สร้าง 2529
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2523
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2523
บ้านพักครู
บ้านพักครู 207
ปีที่สร้าง 2524
บ้านพักครู
บ้านพักครู 207
ปีที่สร้าง 2526
บ้านพักครู
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2527
บ้านพักครู
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2530
บ้านพักครู
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2534
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2560
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2536
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2544
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2546
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2560