ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ
อาคารเรียน
008
ปีที่สร้าง 2512
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2542
อาคารเรียน
108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ
ปีที่สร้าง 2562
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.204/26
ปีที่สร้าง 2554
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร 84 ที่นั่ง
ปีที่สร้าง 2561
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2512
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2517
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2560
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2550
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2550
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2550
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2556
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2553
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2561
ถนน
ถนนลาดยาง
ปีที่สร้าง 2552