ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2528
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2558
อาคารเรียน
สปช. 105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
ปีที่สร้าง 2561
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2538
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2544
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2544
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2559
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2550
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2555
เรือนเพาะชำ
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2558
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2538
รั้ว
รั้วตาข่าย
ปีที่สร้าง 2545