ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2527
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2536
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2540
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2541
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2531
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารโดมอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2563
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2545
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2552
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2536
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2556
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2544
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2548
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2536
รั้ว
รั้วตาข่าย
ปีที่สร้าง 2536
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2547