ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านดอนสันติ
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2516
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2524
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2542
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2533
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2561
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2537
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2560
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2516
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2535
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2545
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2545
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2525
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2526
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2527
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2528
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2541
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2555