ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2541
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2526
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2555
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2522
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2516
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2553
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2517
สนามเด็กเล่น
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2550
เรือนเพาะชำ
พ.1
ปีที่สร้าง 2526
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2552
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2542
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2543
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2545
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2554
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2561
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2536
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2540
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2547