ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2518
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2523
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2524
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2558
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2529
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2562
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2543
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2556
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2550
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2556
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2556
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2556
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2557
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2544
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2545