ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนโนนจานวิทยา
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2537
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2551
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2525
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารหอประชุม 100/27
ปีที่สร้าง 2550
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2551
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2551
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2551
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2563
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2539
ส้วม
สปช.603/29
ปีที่สร้าง 2559
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2542
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2554
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2557
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2557
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2553
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2552