ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านกุดเม็ก
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2527
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2544
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2556
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2562
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2527
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2538
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2523
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2546
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2546
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2560
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2553
เรือนเพาะชำ
พ.1
ปีที่สร้าง 2530
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2543
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2530
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2533
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2555
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2549