ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร
อาคารเรียน
208
ปีที่สร้าง 2529
อาคารเรียน
108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ
ปีที่สร้าง 2532
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2540
อาคารอเนกประสงค์
002/44,002/12,002,004,มพช,00/12,อาหาร,ป.,ป+อ,
ปีที่สร้าง 2534
อาคารอเนกประสงค์
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2540
อาคารอเนกประสงค์
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
ปีที่สร้าง 2545
อาคารอเนกประสงค์
โรงอาหาร(300ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2560
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2529
บ้่านพักภารโรง
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2528
บ้่านพักภารโรง
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2535
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2530
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2533
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2544
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2545
เรือนเพาะชำ
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2555
บ่อน้ำตื้น
อื่น ๆ
ปีที่สร้าง 2533
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2543
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2532
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2546
รั้ว
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2533
รั้ว
รั้วลวดหนาม
ปีที่สร้าง 2533
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2542
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2542
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2546