ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านท่าสองแคว
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2515
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2543
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2561
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2535
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2547
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2551
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2561
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2550
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2531
ถังเก็บน้ำ
ตุ่ม-โอ่ง
ปีที่สร้าง 2534
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2562
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2532