ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านแม่อมลาน
อาคารเรียน
008
ปีที่สร้าง 2558
อาคารเรียน
อาคารอนุบาล
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2551
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2557
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2556
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2559
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2537
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2556
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2552