ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2553
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2558
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2521
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2521
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 0
บ้านพักนักเรียน
อื่น ๆ
ปีที่สร้าง 2552