ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2513
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2519
อาคารเรียน
สปช.104/26
ปีที่สร้าง 2554
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร 260 ที่นั่ง
ปีที่สร้าง 2562
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2553
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2519
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2533
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 0
บ้านพักนักเรียน
กรมอาชีวะ
ปีที่สร้าง 2550
บ้านพักนักเรียน
กรมอาชีวะ
ปีที่สร้าง 2558
บ้านพักนักเรียน
อื่น ๆ
ปีที่สร้าง 0