ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2531
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2533
บ้านพักครู
สปช.302/28
ปีที่สร้าง 2530
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2529
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2557
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2557
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2556