ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านทีฮือลือ
อาคารเรียน
สปช.104/26
ปีที่สร้าง 2557
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2552
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2558
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2556
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2556
สนามเด็กเล่น
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2558
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2546
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2548
รั้ว
รั้วลวดหนาม
ปีที่สร้าง 2539
บ้านพักนักเรียน
อื่น ๆ
ปีที่สร้าง 2555