ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านจานทุ่ง
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2522
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2525
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2525
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2545
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2550
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2560
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2536
สนามเด็กเล่น
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2560