ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503)
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2533
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2541
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2533
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2558
อาคารเรียน
สปช. 2/28 ขนาด 4 ชั้น 18 ห้อง
ปีที่สร้าง 2560
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2519
อาคารเรียน
กึ่งถาวร
ปีที่สร้าง 2557
อาคารเรียน
กึ่งถาวร
ปีที่สร้าง 2547
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2526
บ้านพักครู
สปช.302/28
ปีที่สร้าง 2533
บ้านพักครู
สปช.303/28
ปีที่สร้าง 2533
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2531
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2533
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2545
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2552
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2537
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2540
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2542
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2560
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2533
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2560
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2534
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2544